Årsrsedovisning 2004

NIBE's Årsredovisning för 2004 är nu publicerad.

Den tryckta versionen kan beställas via hemsidan.