Delårsrapport 3, Q3 2003

Fortsatta styrkebesked

  • Fortsatt tillväxt – nettoomsättningen ökade till 1.638,4 Mkr (1.353,8 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade till 125,4 Mkr (85,5 Mkr)
  • Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgicktill 5,65 kr (4,10 kr)
  • Förvärv av danska Metro Therm A/S