Pressmeddelande

NIBE föreslår en utdelning om 1,40 kr per aktie

Styrelsen för NIBE Industrier föreslår en utdelning om 1,40 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. Förslaget kommer att behandlas vid en extra bolagsstämma den 16 december 2020.

Som en försiktighetsåtgärd och för att bättre kunna överblicka konsekvenserna av Covid-19 vad gäller efterfrågan, leveranser och resultat, beslöt styrelsen den 30 mars 2020 att återkalla sitt ursprungliga utdelningsförslag om 1,40 kr per aktie och att istället kalla till en extra bolagsstämma senare under året för beslut i frågan om utdelning för 2019.

Styrelsen har nu, givet bolagets fortsatt starka ställning avseende såväl eget kapital som likviditet, bedömt att förutsättningarna föreligger för att återinföra det ursprungliga utdelningsförslaget.

Till följd av rådande omständigheter kommer den extra bolagsstämman att hållas utan fysisk närvaro av aktieägare. Det kommer endast att vara möjligt att förhandsrösta.

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO and Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den17 november 2020 klockan 19.15 CET.

Pressmeddelande » Pdf, 123.2 kB.


Tillbaka till nyheter »