Pressmeddelande

NIBE förvärvar svenska VEÅ

NIBE Industrier AB har tecknat avtal om att förvärva 60% av aktierna i svenska VEÅ AB, med systerbolag, samt resterande andel inom en fyraårsperiod.

VEÅ, med huvudkontor i Sävsjö, grundades redan 1936. Företaget designar, tillverkar och marknadsför ång- och hetvattenpannor, tryckkärl samt kompletta anläggningar för industriellt bruk. Under 2019 uppgick omsättningen till cirka 80 MSEK med en rörelsemarginal klart överstigande 10%.


- ”Genom förvärvet stärker vi vår position på den svenska marknaden för kommersiella ångpannor avsedda för framförallt processindustrin. VEÅ kommer dessutom att utgöra ett utmärkt komplement till vårt svenska dotterbolag Enertech ABs verksamhet, OSBY Parca, som framförallt vänder sig till fjärrvärmemarknaden”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE Industrier AB.


- ”Vi gör också bedömningen att VEÅs ledning, tillika fortsatta delägare, tillsammans med ledningen för Enertech/OSBY Parca kommer att kunna realisera intressanta framtida synergier och tillväxtmöjligheter”.


Transaktionen är villkorad av sedvanlig konkurrensprövning.
Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från och med 1 juli, 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.

För mer information:
Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande
den 7 maj 2020 klockan 11.00 CET.