Pressmeddelande

NIBE förvärvar tyska värmepumpstillverkaren WATERKOTTE GmbH

NIBE Industrier AB har tecknat ett avtal om förvärv av 100% av aktierna i den tyska värmepumpstillverkaren WATERKOTTE GmbH.

WATERKOTTE GmbH, som grundades 1976, är en ledande tillverkare av innovativa, avancerade värmepumpsystem och integrerade hållbara energilösningar för såväl småhus som kommersiella applikationer. Verksamheten har en omsättning på cirka 26 MEUR (cirka 280 MSEK) med en rörelsemarginal på cirka 5%.

Verksamheten bedrivs i Herne nära Dortmund i Tyskland samt i Georgsmarienhütte nära Osnabrück. Dessutom har WATERKOTTE säljbolag i Österrike, Schweiz och Italien.

 

 

"Genom WATERKOTTE stärker vi ytterligare vår marknadsposition på den europeiska värmepumpsmarknaden, särskilt i Tyskland, där marknaden nu växer efter de senaste lagändringarna som syftar till att stimulera användandet av mera hållbara klimatiserings­lösningar”, säger Gerteric Lindquist, CEO NIBE Industrier.

 

WATERKOTTE kommer också att ge NIBE tillgång till kompetens för att hantera större projekt samt värmepumpar med högre kapacitet och det är mycket tillfredsställande att hela ledningsteamet kommer att fortsätta driva verksamheten”, tillägger Lindquist.

 

”Vi ser detta som en industriellt korrekt och långsiktig bra lösning för WATERKOTTE”, säger Dr Book representant för de nuvarande aktieägarna. ”Den här nya konstellationen kommer att skapa synergier och generera fördelar för såväl kunder som anställda. WATERKOTTE kommer att inom NIBE-familjen kunna bidra med bland annat teknisk expertis, framför allt när det gäller större värmepumpar, vilket kommer att vara betydelsefullt nu när den tyska värmepumpsmarknaden börjat växa på allvar


Transaktionen kräver sedvanligt godkännande av berörd konkurrensmyndighet.

 

Bolaget kommer att ingå i affärsområdet NIBE Climate Solutions och konsolidering i NIBE beräknas kunna ske från den 1 april 2020. Köpeskillingen anges inte eftersom den förvärvade verksamheten kommer att utgöra en ringa del av NIBE-koncernen.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 10 mars 2020 klockan 19.00 CET