Ändrat antal aktier och röster i NIBE

Till följd av den företrädesemission som NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE” eller ”Bolaget”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i NIBE ändrats under oktober 2016.

Till följd av den företrädesemission som NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE” eller ”Bolaget”) tidigare informerat om har antalet aktier och röster i NIBE ändrats under oktober 2016.

 

De aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter har nu registrerats vid Bolagsverket. Det totala antalet aktier i NIBE har som en följd av detta ökat med 7 391 566 aktier av serie A, motsvarande 73 915 660 röster, och 55 154 960 aktier av serie B, motsvarande 55 154 960 röster.

Per den 31 oktober 2016 uppgår det totala antalet aktier i NIBE till totalt 503 561 078 aktier, varav 59 132 590 aktier av serie A och 444 428 488 aktier av serie B. Antalet röster i NIBE uppgår per samma datum till totalt 1 035 754 388 röster.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

NIBE

Gerteric Lindquist, VD och koncernchef, +46 433 73 076

Hans Backman, CFO, +46 433 27 34 69

Christel Fritiofsson, IR-chef, +46 433 73 078

 

NIBE Industrier AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 31 oktober 2016 kl. 10.00 CET.

 

Gå till alla pressmeddelanden om Emissionen >>