NIBE offentliggör villkoren för företrädesemissionen