NIBE beslutar om företrädesemission om cirka 3 miljarder kronor