Split av NIBE-aktien

Vid NIBE Industrier AB:s bolagsstämma den 12 maj 2016 beslutades om en split av aktien i NIBE Industrier enligt 4:1, från 62,5 öre/aktie till det nya nominella beloppet 15,625 öre/aktie.

 

Detta innebär att antalet aktier blir fyra gånger fler och en tidigare aktie ersätts med fyra nya aktier. Aktiekursen kommer därmed att med matematisk logik sjunka till 1/4 av dagskursen före split.

 

Avstämningsdag blir den 30 maj 2016 och de nya aktierna kommer att registreras på aktieägarnas konto den 31 maj 2016.

 

Sista dag för handel med aktier före split är den 26 maj 2016. Första dag för handel med aktier efter split är den 27 maj 2016.

 

Spliten innebär att antalet utestående aktier ökas från 110.253.638 aktier till 441.014.552 aktier.


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078