Publicering av förändring i det totala antalet aktier och röster i NIBE

Efter emission av nya B-aktier i NIBE Industrier AB (publ) (”NIBE”) med anledning av tvångsinlösen av de utestående aktierna i Schulthess Group AG, Wolfhausen, uppgår det totala antalet aktier och röster i NIBE per den 30 april 2012 till 110.253.638 respektive 228.695.942 fördelat på 13.160.256 A-aktier med tio röster vardera och 97.093.382 B-aktier med en röst vardera.

 

Vid frågor vänligen kontakta:

Gerteric Lindquist, Verkställande direktör och koncernchef, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433-73 076.


Hans Backman, Ekonomidirektör, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433-27 34 69.


Christel Fritiofsson, IR-kontakt, NIBE Industrier AB, Tel: +46 433-73 078.

 

Ovanstående information har publicerats enligt den svenska värdepappersmarknadslagen och lagen om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande publicerades klockan 07:00 den 30 april 2012.