6/7/2011 8:00 fm

Disclaimer

NIBE offentliggör preliminärt interimsresultat av det offentliga uppköpserbjudandet för Schulthess