Disclaimer

NIBE offentliggör preliminärt interimsresultat av det offentliga uppköpserbjudandet för Schulthess