• NIBE – Hållbara energilösningar i världsklass.

  • NIBE bidrar till en mer hållbar värld genom sina energilösningar för inomhusklimat och komfort

  • Syftet är att öka energieffektiviteten och andelen förnybar energi

  • Energieffektivisering behövs för ett mer hållbart samhälle

  • Våra hållbara energilösningar stöder omställningen till ett fossilfritt samhälle

NIBE Group bidrar till förnybar energianvändning

Under de kommande decennierna är den digitala tekniken inriktad på att göra energisystem runt om i världen mer uppkopplade, intelligenta, pålitliga och hållbara. Viktiga tekniska framsteg, nya verktyg och ny utrustning krävs för att utveckla de nya applikationsområderna, NIBE Group är med och bidrar till den utvecklingen.

NIBE Group tar ansvar

Vår inriktning mot hållbara energilösningar i världsklass, bidrar till det globala målet att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Hela vår värdekedja, från vision till slutkund, ska utgå ifrån de principer för hållbarhet som finns i våra affärsprinciper. Vi ansvarar inte bara för verksamhetens finansiella resultat utan också för sociala och miljömässiga effekter.