• NIBE – En global koncern

  Hållbara energilösningar i världsklass

 • NIBE bidrar till en mer hållbar värld genom sina energilösningar för inomhusklimat och komfort.

 • NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning.

 • Allting började i småländska Markaryd.

 • NIBE har i dag verksamhet och försäljning i hela världen.

Nyheter

 • 2019-11-19
  NIBE förvärvar TIKI Group, Gorenjes serbiska verksamhet för tillverkning av varmvattenberedare
  Pressmeddelande
 • 2019-11-12
  NIBE förvärvar 50% av aktierna i turkiska ventilations- och luftkonditioneringsgruppen ÜNTES
  Pressrelease

Rapporter

Finansiell information

NIBEs B-aktie är idag noterad på Large Cap, NASDAQ OMX Stockholm.
med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange.

NIBE tar ansvar

Vår inriktning mot hållbara energilösningar i världsklass, bidrar till det globala målet att minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

 

Hela vår värdekedja, från vision till slutkund, ska utgå ifrån de principer för hållbarhet som finns i våra affärsprinciper.

 

Vi ansvarar inte bara för verksamhetens finansiella resultat utan också för sociala och miljömässiga effekter.

 

NIBE ansvar utgör koncernens ramverk för hållbarhetsarbetet inom fyra olika områden.

Affärsansvar

Medarbetaransvar

Mijöansvar

Lokalt samhällsansvar


En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00