• NIBE – En global koncern

    Hållbara energilösningar i världsklass

  • NIBE bidrar till en mer hållbar värld genom sina energilösningar för inomhusklimat och komfort.

  • NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning.

  • Allting började i småländska Markaryd.

  • NIBE har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.


Senaste nytt


Aktuella rapporter

Finansiell information

NIBEs B-aktie är idag noterad på Large Cap, NASDAQ OMX Stockholm.
med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange.

Koncernövergripande ansvar

Koncern-övergripande ansvar

NIBE karriär

NIBE Industrier AB är en global koncern som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden och har mer än 13,000 anställda i över 20 länder på fem kontinenter.


NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00