Hållbara energilösningar i världsklass

NIBE Group  – en global koncern med bolag och närvaro i hela världen


NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 


Från starten i småländska Markaryd för snart 70 år sedan, har NIBE vuxit till en global koncern med 16.600 (14.300) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångs- faktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2018 genererade en omsättning på drygt 22 (19) miljarder kronor.


NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.


Fokus på tre kärnverksamheter

Koncernens produktbredd, marknadsfört under ett stort antal varumärken, utgör fundamentet för den internationella expansionen.


 

Christian Backer

NIBE Climate Solutions

Energieffektiva produkter för klimatisering och ökad inomhus­komfort samt uppvärmning av varmvatten.

NIBE Climate Solutions erbjuder ett brett sortiment av miljövänliga, intelligenta och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort såsom uppvärmning, luftkonditionering, värmeåtervinning och beredning av varmvatten för småhus, flerbostadshus och andra större fastigheter.

Fastigheters klimatpåverkan blir med våra produkter markant mindre utan att komforten minskar.

Rune Dahlberg

NIBE Element

Industriell partner med kundanpassade komponenter och intelligenta lösningar för uppvärmning och styrning med hållbarhet i fokus.

NIBE Elements produktsortiment består av komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning, avsedda för både industri- och konsumentprodukter.

Gemensamt för de flesta produktgrupperna är att de ökar energieffektiviteten, energioptimerar och bidrar till lägre koldioxidavtryck.

 

Rune Dahlberg

NIBE Stoves

Energieffektiva eldstäder för olika uppvärmningsbehov och krav på design.

NIBE Stoves produktsortiment består av braskaminer i varierande storlek och design, anpassade för såväl småhus som kommersiella fastigheter och utvecklade för bästa miljöprestanda med hög förbränningseffektivitet och låga partikelutsläpp. 

Ett ökat utbyte av gamla eldstäder till nya med modern teknik får snabbt en positiv effekt på miljön.

 

 

Varumärken inom NIBE Group

NIBE Climate Solutions

NIBE Element

NIBE Stoves

Förvärv

Alla våra förvärv kronologiskt och geografiskt fördelade.

Förvärv och etableringar (E)

 

År

Bolag

Land

Affärsområde

1980

Handöl

Sverige

Stoves

1983

Backer

Sverige

Element

1994

Backer Oy (E)

Finland

Element

1994

Contura

Sverige

Stoves

1995

Vølund Varmeteknik

Danmark

Climate Solutions

1995

Loval

Finland

Element

1996

TMV-Pannan

Sverige

Climate Solutions

1996

Pyrox

Norge

Element

1997

Energiprodukter i Diö

Sverige

Climate Solutions

1998

Lodam Energy

Danmark

Climate Solutions

1998

Bröderna Håkansson

Sverige

Element

1998

JEVI

Danmark

Element

1998

Calesco

Sverige

Element

1999

Haato Varaajat

Finland

Climate Solutions

2000

Coates

Norge

Element

2001

Norells

Sverige

Element

2001

S.A.Nielsen

Danmark

Element

2001

Roslagsspisen

Sverige

Stoves

2003

METRO THERM

Danmark

Climate Solutions

2003

NETEK

Danmark

Element

2003

Finholm

Finland

Element

2003

Danotherm (80%)

Danmark

Element

2003

Termos

Norge

Element

2004

Kaukora

Finland

Climate Solutions

2005

Northstar

Norge

Stoves

2005

K M Jensen

Danmark

Element

2006

Naturenergi Iwabo

Sverige

Climate Solutions

2006

Danotherm (20%)

Danmark

Element

2006

Varde Ovne

Danmark

Stoves

2007

Lübecke Rail

Danmark

Element

2008

TermaTech

Danmark

Stoves

2009

Sol- och Energiteknik

Sverige

Climate Solutions

2009

Bencon

Finland

Element

2010

ABK (50%)

Norge

Climate Solutions

2010

Lund & Sørensen

Danmark

Element

2010

Lotus Heating

Danmark

Stoves

2012

Akvaterm (70%)

Finland

Climate Solutions

2012

Structurgruppen

Sverige

Element

2012

Eltwin Group

Danmark

Element

2014

Innotek

Danmark

Element

2015

IC Electronics

Danmark

Element

2015

Akvaterm (30%)

Finland

Climate Solutions

2016

Air-Site (50%)

Sverige

Climate Solutions

2018

Alfa Lavals verksamhet inom fjärr-värme/kyla

Sverige

Climate Solutions


Förvärv och etableringar (E)

 

År

Bolag

Land

Affärsområde

1994

OBR (32%)

Polen

Element

1997

Energy Systems (E)

Polen

Climate Solutions

1997

OBR (68%)länk till annan webbplats

Polen

Element

2000

Biawar

Polen

Climate Solutions

2000

FER

Italien

Element

2000

ETA

Tjeckien

Element

2000

Etop

Tjeckien

Element

2001

Heise Systemtechnik

Tyskland

Climate Solutions

2003

Energietechniek B.V. (E)

Nederländerna

Climate Solutions

2003

REBA

Italien

Element

2003

Sinus Bobé

Nederländerna

Element

2003

Facsa

Spanien

Element

2004

Shel

Storbritannien

Element

2006

DZD

Tjeckien

Climate Solutions

2006

NIBE Energy Systems (E)

Storbritannien

Climate Solutions

2006

Heatrod Element

Storbritannien

Element

2006

NIBE Foyers (E)

Frankrike

Stoves

2007

CJSC Evan (25%)

Ryssland

Climate Solutions

2008

KNV Energietechnik

Österrike

Climate Solutions

2008

CJSC Evan (26%)

Ryssland

Climate Solutions

2008

Wärmetechnik (E)

Schweiz

Climate Solutions

2009

CJSC Evan (24%)

Ryssland

Climate Solutions

2010

NIBE Kamini (E)

Ryssland

Stoves

2011

CJSC Evan

Ryssland

Climate Solutions

2011

Schulthess Group (98.7%)

Schweiz

Climate Solutions

2011

Thermtec ltd

Storbritannien

Element

2011

Element Div of Electrolux Prof

Schweiz

Element

2012

Schultess Group (1.3%)

Schweiz

Climate Solutions

2013

Stovax Heating Group (60%)

Storbritannien

Stoves

2014

Technibel

Frankrike

Climate Solutions

2014

Askoma

Schweiz

Element

2016

Stovax Heating Group (40%)

Storbritannien

Stoves

2016

ATE Electronics

Italien

Element

2016

Enertech Group

Storbritannien/

Sverige

Climate

Solutions

2017

E.Braude Ltd

Storbritannien

Element

2017

HT S.p.A (80%)

Italien

Element

2017

Ross S.p.A (45%)

Italien

Climate Solutions

2018

CK Fires Ltd

Storbritannien

Stoves

2018

EMIN Group (51%)

Turkiet

Element

2019

Rhoss S.p.A. (45%)

Italien

Climate Solutions


Förändring i ägarskap


År

Bolag

Land

Affärsområde

2019

Schulthess Group (51%)

Schweiz

Climate Solutions


Förvärv och etableringar (E)

 

År

Bolag

Land

Affärsområde

2004

Calesco Foil Inc (E)

USA

Element

2008

Alpe

Mexiko

Element

2011

Enertech Global (10%)

USA

Climate Solutions

2011

Element Div of Emerson Electric

USA

Element

2013

Springfield Wire

USA

Element

2014

Wilson Elements

Australien

Element

2014

WaterFurnace

USA

Climate Solutions

2014

Enertech Global (90%)

USA

Climate Solutions

2015

Marathon Heater

USA

Element

2016

Heatron Inc

USA

Element

2016

Climate Control Group

USA

Climate Solutions

2016

Omni Control Technology Inc

USA

Element

2016

FPI, Fireplace Products Inc (65%)

Kanada

Stoves

2016

Hotwatt Inc

USA

Element

2017

CGC Group of Companies Inc (50%)

Kanada

Climate Solutions

2017

Tempeff North America Ltd (65%)

USA

Climate Solutions

2017

Gaumer Company Inc (60%)

USA

Element

2018

Briskheat Comp. (60%)

USA

Element

2019

Therm-X of California (51%)

USA

Element


NIBEs historia

Långsiktighet och kontinuitet

Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande ligger bakom kontinuiteten och stabiliteten i koncernen. Sedan starten 1949 har vi skapat en global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar samt en god plattform för vidare expansion under lönsamhet.

Organisk tillväxt utgör basen för expansionen

Koncernens tillväxt grundläggs genom utveckling av innovativa produkter.

1949

Christian Backer

1949 startas tillverkningen av en ny lätt applicerbar  värmekomponent för hushåll och industri. Med motståndstråd placerad i centrum av ett tomrör som fylls med magnesiumoxid skapas  rörelementet. 

 

 

1952

Nils Bernerup

1952 startas tillverkningen av NIBEs varmvattenberedare, samma år som lagen om att bönderna måste ha varmvatten i mjölkrummen träder i kraft.

 

 

1965

Rune Dahlberg

1965 erhåller NIBE kontrakt på legotillverkning av kaminer under varumärket Handöl. Senare förvärvas hela Handöls verksamhet. 

 

 

1981

Sven Christensson

1981 premiärvisas den allra första värmepumpen från NIBE, Fighter Twin, på årets VVS-mässa och tillverkningen av värmepumpar startas i Markaryd.

 

 

1997

Rune Dahlberg

För att möjliggöra ytterligare expansion och bredda ägandet genomför NIBE Industrier AB en nyemission och i samband med det noteras bolaget på Stockholmsbörsen den 16 juni 1997.

 

 

Engagerade och innovativa ledare

Engagerade och innovativa grundare och ledare har varit grundbulten i NIBEs stabila expansion och goda ekonomiska utveckling.

 

1949

Christian Backer

Baserat på Christian Backers patent för rörelement

etablerar Nils Bernerup 1949 Backer Elektro-Värme AB i Sösdala, för tillverkning av det som kom att kallas "Backerelementet". 

 

 

1952

Nils Bernerup

Nils Bernerup grundar NIBE-Verken AB i Markaryd 1952 genom förvärvet av Ebe-Verken med 3 anställda. Initialerna i hans för- och efternamn ger bolaget namnet NIBE. 

 

 

1956

Sven Christensson

Sven Christensson, som utses till VD 1956 på Backer-Elektro Värme AB, ansvarar för att bolaget under hans 25 år utvecklas till en av Europas ledande tillverkare av rörelement.

 

 

1961

Rune Dahlberg

Rune Dahlberg anställs som VD 1961 på NIBE- Verken AB och med starkt fokus på kvalitet och rationell produktion driver han framgångsrikt bolaget fram till sin pensionering 1987.

 

 

1988

Rune Dahlberg

Gerteric Lindquist anställs 1988 som efterträdare till Rune Dahlberg.  Med sin internationella erfarenhet och passion för företagande lägger han grunden för internationell expansion med god lönsamhet.

 

 

1989

Sven Christensson

Familjen Bernerup beslutar sig för att avyttra de båda bolagen Backer Elektro-Värme AB och NIBE-Verken AB. Ett antal anställda tillsammans med två externa investerare bildar NIBE Industrier AB och förvärvar verksamheterna. Gerteric LIndquist utses till VD och koncernchef.

 

 

Marknadsorienterad expansion genom förvärv

För att möjliggöra ytterligare expansion och bredda ägandet genomförs 1997 en nyemission och i samband med detta noteras NIBE Industrier AB på Stockholmsbörsen. God resultatgenerering och att vara börsnoterad skapar förutsättningarna för en intensiv förvärvsera och utvecklingen till en global koncern.


 


Christian Backer

Förvärv i Norden

Förvärvseran inleds på de nordiska marknaderna  och under åren 1997-2010 genomförs ett 30-tal förvärv inom alla tre affärsområdena,  

 

Förvärven tillför bland annat

 • nya teknologier
 • nya produkter
 • nya marknader
 • ny produktionskapacitet

 

 


Rune Dahlberg

Förvärv i Europa

Under perioden fram till 2011 genomförs även ett 15-tal förvärv på den europeiska marknaden. Det enskilt största förvärvet dittills i NIBEs historia sker under 2011, då det börsnoterade schweiziska företaget Schulthess Group AG förvärvas.

 

Under perioden 2012-2016 genomförs ytterligare sju europeiska förvärv samt sju mindre kompletteringsförvärv.

 

Genom förvärven blir vi bland annat

 • en stor europeisk värmepumpsaktör
 • marknadsledande på braskaminer i Europa


Rune Dahlberg

Förvärv i Nordamerika

Under åren 2011-2016 genomförs elva strategiskt viktiga förvärv i Nordamerika inom alla tre affärsområdena.  


Förvärven innebär bland annat

 • stor nordamerikansk värmepumpsleverantör 
 • att vi blir marknadsledande i Nordamerika inom värmepumpar, såväl för enfamiljsbostäder som för kommersiella fastigheter• att vi får en stabil plattform i Nordamerika för braskaminer
 • att vi blir en av de globalt ledande elementleverantörerna  


Rune Dahlberg

Förvärv under 2017

 

2017 präglas av fortsatt många förvärvsdiskussioner och en hög förvärvstakt då ytterligare sju förvärv genomförs i Nordamerika och Europa.

 

Förvärven innebär bland annat

 • att vi utökar sortimentet för industrielement med nya produktgrupper och ytterligare förstärker vår europeiska närvaro i industrielementsektorn
 • tar ytterligare steg mot att bli en ledande helhetsleverantör för hållbara klimatiseringslösningar för både enfamiljsbostäder och kommersiella fastigheter 

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00