Hållbara energilösningar i världsklass

NIBE Group  – en global koncern med bolag och närvaro i hela världen

 

NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

 

Från starten i småländska Markaryd för mer än 60 år sedan, har NIBE vuxit till ett internationellt företag med 14.300 (11.900) anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2017 genererade en omsättning på drygt 19 (15) miljarder kronor. 

 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

 

NIBE Group

Våra bolag/varumärken inom koncernen NIBE

Brand Organization NIBE Group

Namn, adresser och platser för alla våra bolag


Affärsområde NIBE Climate Solutions

Affärsområde NIBE Element

Business Area NIBE Stoves

Förvärv

Alla våra förvärv kronologiskt och geografiskt fördelade.

Förvärv och etableringar (E)

 

År

Bolag

Land

Affärsområde

1980

Handöl

Sverige

Stoves

1983

Backer

Sverige

Element

1994

Backer Oy (E)

Finland

Element

1994

Contura

Sverige

Stoves

1995

Vølund Varmeteknik

Danmark

Climate Solutions

1995

Loval

Finland

Element

1996

TMV-Pannan

Sverige

Climate Solutions

1996

Pyrox

Norge

Element

1997

Energiprodukter i Diö

Sverige

Climate Solutions

1998

Lodam Energy

Danmark

Climate Solutions

1998

Bröderna Håkansson

Sverige

Element

1998

JEVI

Danmark

Element

1998

Calesco

Sverige

Element

1999

Haato Varaajat

Finland

Climate Solutions

2000

Coates

Norge

Element

2001

Norells

Sverige

Element

2001

S.A.Nielsen

Danmark

Element

2001

Roslagsspisen

Sverige

Stoves

2003

METRO THERM

Danmark

Element

2003

NETEK

Danmark

Element

2003

Finholm

Finland

Element

2003

Danotherm (80%)

Danmark

Element

2003

Termos

Norge

Element

2004

Kaukora

Finland

Climate Solutions

2005

Northstar

Norge

Stoves

2005

K M Jensen

Danmark

Element

2006

Naturenergi Iwabo

Sverige

Climate Solutions

2006

Danotherm (20%)

Danmark

Element

2006

Varde Ovne

Danmark

Stoves

2007

Lübecke Rail

Danmark

Element

2008

TermaTech

Danmark

Stoves

2009

Sol- och Energiteknik

Sverige

Climate Solutions

2009

Bencon

Finland

Element

2010

ABK (50%)

Norge

Climate Solutions

2010

Lund & Sørensen

Danmark

Element

2010

Lotus Heating

Danmark

Stoves

2012

Akvaterm (70%)

Finland

Climate Solutions

2012

Structurgruppen

Sverige

Element

2012

Eltwin Group

Danmark

Element

2014

Innotek

Danmark

Element

2015

IC Electronics

Danmark

Element

2015

Akvaterm (30%)

Finland

Climate Solutions

2016

Air-Site (50%)

Sverige

Climate Solutions


Förvärv och etableringar (E)

 

År

Bolag

Land

Affärsområde

1994

OBR (32%)

Polen

Element

1997

Energy Systems (E)

Polen

Climate Solutions

1997

OBR (68%)länk till annan webbplats

Polen

Element

2000

Biawar

Polen

Climate Solutions

2000

FER

Italien

Element

2000

ETA

Tjeckien

Element

2000

Etop

Tjeckien

Element

2001

Heise Systemtechnik

Tyskland

Climate Solutions

2003

Energietechniek B.V. (E)

Nederländerna

Climate Solutions

2003

REBA

Italien

Element

2003

Sinus Bobé

Nederländerna

Element

2003

Facsa

Spanien

Element

2004

Shel

Storbritannien

Element

2006

DZD

Tjeckien

Climate Solutions

2006

NIBE Energy Systems (E)

Storbritannien

Climate Solutions

2006

Heatrod Element

Storbritannien

Element

2006

NIBE Foyers (E)

Frankrike

Stoves

2007

CJSC Evan (25%)

Ryssland

Climate Solutions

2008

KNV Energietechnik

Österrike

Climate Solutions

2008

CJSC Evan (26%)

Ryssland

Climate Solutions

2008

Wärmetechnik (E)

Schweiz

Climate Solutions

2009

CJSC Evan (24%)

Ryssland

Climate Solutions

2010

NIBE Kamini (E)

Ryssland

Stoves

2011

CJSC Evan

Ryssland

Climate Solutions

2011

Schulthess Group (98.7%)

Schweiz

Climate Solutions

2011

Thermtec ltd

Storbritannien

Element

2011

Element Div of Electrolux Prof

Schweiz

Element

2012

Schultess Group (1.3%)

Schweiz

Climate Solutions

2013

Stovax Heating Group (60%)

Storbritannien

Stoves

2014

Technibel

Frankrike

Climate Solutions

2014

Askoma

Schweiz

Element

2016

Stovax Heating Group (40%)

Storbritannien

Stoves

2016

ATE Electronics

Italien

Element

2016

Enertech Group

Storbritannien/

Sverige

Climate

Solutions

2017

E.Braude Ltd

Storbritannien

Element

2017

HT S.p.A (80%)

Italien

Element


Förvärv och etableringar (E)

 

År

Bolag

Land

Affärsområde

2004

Calesco Foil Inc (E)

USA

Element

2008

Alpe

Mexiko

Element

2011

Enertech Global (10%)

USA

Climate Solutions

2011

Element Div of Emerson Electric

USA

Element

2013

Springfield Wire

USA

Element

2014

Wilson Elements

Australien

Element

2014

WaterFurnace

USA

Climate Solutions

2014

Enertech Global (90%)

USA

Climate Solutions

2015

Marathon Heater

USA

Element

2016

Heatron Inc

USA

Element

2016

Climate Control Group

USA

Climate Solutions

2016

Omni Control Technology Inc

USA

Element

2016

FPI, Fireplace Products Inc (65%)

Kanada

Stoves

2016

Hotwatt Inc

USA

Element

2017

CGC Group of Companies Inc (50%)

Kanada

Climate Solutions

2017

Tempeff North America Ltd (65%)

USA

Climate Solutions


NIBEs historia

Långsiktighet och kontinuitet

 

Tydliga gemensamma värderingar och långsiktigt ägande ligger bakom kontinuiteten och stabiliteten i koncernen. Sedan starten 1949 har vi skapat 

 

• en global koncern med verksamhet och försäljning i fem världsdelar

• en god plattform för vidare expansion under lönsamhet.

1949

Christian Backer

Baserat på Christian Backers patent för rörelement etablerar Nils Bernerup Backer Elektro-Värme AB i Sösdala, för tillverkning av det som kom att kallas "Backerelementet".

 

 

1952

Nils Bernerup

Nils Bernerup grundar NIBE-Verken AB i Markaryd genom förvärvet av Ebe-Verken med 3 anställda. Initialerna i hans för- och efternamn ger bolaget namnet NIBE.

 

 

1956

Sven Christensson

Sven Christensson, som utses till VD på Backer-Elektro Värme AB, ansvarar för att bolaget under hans 25 år utvecklas till en av Europas ledande tillverkare av rörelement.

 

 

1961

Rune Dahlberg

Rune Dahlberg anställs som VD på NIBE-Verken AB och med starkt fokus på kvalitet och rationell produktion driver han framgångsrikt bolaget fram till sin pension 1987.

 

 

1988

Rune Dahlberg

Gerteric Lindquist anställs som efterträdare till Rune Dahlberg. Med sin internationella erfarenhet och passion för företagande lägger han grunden för internationell expansion med god lönsamhet.

 

 

1989

Sven Christensson

Familjen Bernerup beslutar sig för att avyttra de båda bolagen Backer Elektro-Värme AB och NIBE-Verken AB. Ett antal anställda tillsammans med två externa investerare bildar NIBE Industrier AB och förvärvar verksamheterna. Gerteric LIndquist utses till VD och koncernchef.

 

 

Organisk tillväxt utgör basen för expansionen

Koncernens tillväxt grundläggs genom utveckling av innovativa produkter.


 

1949

Christian Backer

Med motståndstråd placerad i centrum av ett tomrör som fylls med magnesiumoxid skapas rörelementet, en ny lätt applicerbar värmekomponent för hushåll och industri.

 

 

1952

Nils Bernerup

Tillverkningen av NIBEs varmvattenberedare startar samma år som lagen om att bönderna måste ha varmvatten i mjölkrummen träder i kraft.

 

 

1965

Rune Dahlberg

NIBE erhåller kontrakt på legotillverkning av kaminer under varumärket Handöl. Senare förvärvas hela verksamheten.

 

 

1981

Sven Christensson

Den allra första värmepumpen från NIBE, Fighter Twin, premiärvisas på årets VVS-mässa och tillverkningen av värmepumpar startas i Markaryd.

 

 

1997

Rune Dahlberg

För att möjliggöra ytterligare expansion och bredda ägandet genomför NIBE Industrier AB en nyemission och i samband med det noteras bolaget på Stockholmsbörsen den 16 juni 1997.

 

 

Fortsatt marknadsorienterad expansion genom förvärv

God resultatgenerering och att vara börsnoterad skapar förutsättningarna för en intensiv förvärvsera och utvecklingen till en global koncern.


 

1997-2010

Christian Backer

40 förvärv i Norden och i Europa

Under åren 1997-2010 genomförs ett 40-tal förvärv inom alla tre affärsområdena, både i Norden och i övriga Europa. Parallellt med förvärven genomförs under perioden sex etableringar i Europa.

 

Förvärven tillför bland annat

 • nya teknologier
 • nya produkter
 • nya marknader
 • ny produktionskapacitet

 

 

2011-2013

Rune Dahlberg

NIBE Group tar över schweiziska listade Schulthess Group

Under åren 2011-2013 genomför NIBE två verksamhetsförvärv i USA. I Europa förvärvas ytterligare sex bolag.


Det största enskilda förvärvet hittills i NIBEs historia sker under 2011, då det börsnoterade schweiziska företaget Schulthess Group AG förvärvas.

 

Genom förvärven blir vi bland annat

 • en stor europeisk värmepumpsaktör
 • global elementleverantör
 • marknadsledande på braskaminer i Europa

2014-2015

Rune Dahlberg

Två stora förvärv i USA

Två strategiskt viktiga förvärv genomförs på den nordamerikanska marknaden, dels börsnoterade WaterFurnace, marknadsledande i USA på värmepumpssidan, dels resterande 90% av marknadskollegan Enertech. Dessutom förvärvas den nordamerikanska elementverksamheten Marathon Heater. Nordamerika utgör nu nästan en fjärdedel av koncernens omsättning.


Ytterligare två europeiska förvärv samt sju mindre kompletteringsförvärv genomförs.


Genom förvärven blir vi bland annat

 • stor nordamerikansk värmepumpsleverantör 

2016

Rune Dahlberg

2016 präglas av fortsatt hög förvärvs- takt med ett tiotal förvärv, främst i Nordamerika men också i Europa.

 

Climate Control Group i USA förvärvas och är hittills det enskilt största förvärvet i vår historia.

 

Förvärven innebär bland annat

 • att vi blir marknadsledande i Nord- amerika även inom värmepumpar för kommersiella fastigheter
 • att vår position som en av de globalt ledande elementleverantörerna ytterligare förstärks
 • att vi får en stabil plattform i Nordamerika för braskaminer

 

En lyckad nyemission genomförs som inbringar  tre miljarder kronor, vilket möjliggör en fortsatt expansion genom förvärv. 

 

 

Fokus på tre kärnverksamheter och offensiva produktsatsningar för framtiden

Koncernens produktbredd, marknadsfört under ett stort antal varumärken, utgör fundamentet för den internationella expansionen.


 

Christian Backer

NIBE Climate Solutions

Stora utvecklingsresurser har satsats på produktsegmentet värmepumpar både vad gäller teknik, prestanda, kvaliet och design.

 

Dagens värmepumpar smälter väl in i ett modernt hem och är både energieffektiva och miljövänliga. Dessutom kan många värmepumpar styras digitalt, vilket gör det ännu enklare att styra värme och kyla i hemmet, även på distans.

Rune Dahlberg

NIBE Element

I den globala ambitionen att skapa en hållbar utveckling ökar behovet av att energieffektivisera inom alla områden.

 

Genom såväl egen produktutveckling som genom förvärv av innovativa företag kan vi idag erbjuda ett stort sortiment av energieffektiva elementprodukter och systemlösningar, baserade på ett flertal olika teknologier.

 

Rune Dahlberg

NIBE Stoves

Våra braskaminer har utvecklats till energieffektiva värmekällor för olika energislag och möter redan de kommande kraven på miljövänlighet och effektivitet enligt Ecodesigndirektivet.

 

Eftersom kaminen är en inredningsdetalj erbjuder vi ett stort antal modeller för att möta varje smakinriktnings specifika behov och önskemål.

 

 

 

 

 

NIBE – a Global Group with sales
and operations on five continents.

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · VISITING ADDRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · info@nibe.com · +46 (0)433 27 30 00