2020-02-13 08.00

Bokslutskommuniké (Q4) 2019

Offentliggörande av rapport

En global koncern med bolag och närvaro i hela världen

NIBE Industrier AB (publ) Box 14, 285 21 Markaryd · BESÖKSADRESS Hannabadsvägen 5, Markaryd · [email protected] · 0433 27 30 00