Hej, jag jobbar som projektledare


Mitt namn är Lisa Martinsson och jag arbetar som projektledare för nya produktutvecklingsprojekt och strategiska uppdrag. Som projektledare är mitt huvudsakliga mål att leda tvärfunktionella team för att sätta nya NIBE produkter på marknaden.

Our business principles