Hej, jag är marknadschefJag är ansvarig för skapandet och genomförandet av marknadsföringskoncept och strategier för våra produktvarumärken alfa innotec, NOVELAN och KKT Chillers, liksom för gruppens varumärke "ait".


I vår värmepumpsverksamhet är vi verksamma i 24 länder i Europa, och för våra kylaggregatsapplikationer har vi en global närvaro. I mitt jobb har jag ett nära samarbete med mina försäljnings- och marknadsföringskollegor på våra ait dotterbolag och med internationella försäljningspartners .

Flervarumärkesstrategin vid AIT erbjuder stora möjligheter till personlig och professionell utveckling. Arbetet är mycket varierande och har en stort handlingsutrymme i en internationell miljö.


Work at NIBE