Delårsrapport 1, 2023 (Q1)

Stark inledning av året

  • Omsättningen ökade med 33,1% till 11.646 Mkr (8.749 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 1.654 Mkr (906 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,63 kr (0,33 kr)
  • Förvärv av kanadensiska Miles Industries


Efterfrågeutvecklingen har varit fortsatt god under årets första kvartal. Den huvudsakliga orsaken till detta är omställningen till ett mera hållbart samhälle samt volatila energipriser. De flesta européer inser också att vi måste göra oss oberoende av rysk olja och gas, vilket driver efterfrågan på våra produkter ytterligare”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Försörjningssituationen har avsevärt förbättrats när våra underleverantörer målmedvetet nu ställer om till den mycket högre efterfrågenivån och de har därigenom uppnått både högre leverans­kapacitet och leveranssäkerhet. Detta tillsammans med våra egna kapacitetsökningar har bidragit till en kraftig omsättningstillväxt under första kvartalet. Ett fåtal strategiska leverantörer släpar dock fortfarande med sina respektive kapacitetsutbyggnader, vilket innebär att vi fortsatt haft leveransstörningar under första kvartalet. Vi bedömer att en återgång till en mer normal leveranssituation kommer att kunna ske under andra halvåret.”

 

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på ansvarsfullt företagande, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigtoptimistiska till 2023 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.


Press information

En press- och analytikerkonferens (på engelska) via web hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. OBS! För att kunna delta på konferensen och erhålla kod för att kunna ställa frågor krävs registrering på vår hemsida www.nibe.com Länk till annan webbplats..


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 08.00 CET.