Årsredovisning 2020

Offentliggörande av NIBE Industriers Årsredovisning för 2020

NIBE Industriers årsredovisning för 2020 är nu publicerad.

Den fullständiga årsredovisningen distribueras till alla aktieägare som meddelat att de önskar skriftlig information.


För mer information: Gerteric Lindquist, CEO ochHans Backman, CFO; +46 (0) 433-27 30 00


Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 april 2021 klockan 08.00 CET.