Delårsrapport 3 2019, Q3

Fortsatt stabil utveckling i en avvaktande marknad

  • Omsättningen ökade med 13,7% till 18 205 Mkr (16 018 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 8,9% till 1 950 Mkr (1 790 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,97 kr (2,74 kr)
  • Förvärv av 51% av aktierna i det amerikanska elementbolaget Therm-X of California Inc., 50% av aktierna i den turkiska ventilations- och luftkonditioneringsgruppen ÜNTES samt resterande 55% av aktierna i italienska ventilationsbolaget Rhoss S.p.A

”Under årets första 9 månader har vi haft en fortsatt stabil utveckling med en omsättningsökning på 13,7 % varav 4,6% är förvärvad”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE. Den totala efterfrågebilden är präglad av en avvaktande hållning, dock med stora variationer mellan olika marknadssegment.”


”Med vår företagsfilosofi och vårt starka produktprogram är vi väl positionerade i en marknad som allt tydligare präglas av övergången till ett mer hållbart samhälle samtidigt som digitaliseringen av vår vardag fortsätter i oförminskad takt. De under året genomförda förvärven liksom inriktningen av vår egen produktutveckling bedöms förstärka vår position ytterligare.”

”Även om vår omvärld är svårbedömd är vi, tack vare vår stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, fortsatt försiktigt positiva till 2019 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 92) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.
OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 15 november 2019 kl. 08.00 CET.

Benny Torstensson CIO: +46 (0)433 - 27 30 70
Christel Fritiofsson Investor Relations Manager: +46 (0)433 - 27 30 78