Bokslutskommuniké 2018

Ytterligare ett starkt år för NIBE –etappmålet på 20 miljarder i omsättning passerat - nästa etappmål 40 miljarder

NIBE summerar ytterligare ett framgångsrikt år och uppvisar en stark ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2018.

  • Omsättningen ökade med 18,5 % till 22.516 Mkr (19.009 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 22,2 % till 2.667 Mkr (2.182 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 4,11 kr (3,38 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 1,30 kr/aktie (1,05 kr/aktie)
  • Delförvärv av BriskHeat Corp i USA, CK Fires Ltd i Storbritannien, EMIN Group i Turkiet, resterande del av Rhoss S.p.A. i Italien samt Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla (Cetetherm)

”2018 blev ett starkt år för NIBE då milstolpen och etappmålet på en omsättning på 20 miljarder passerades klart. Nu är det nästa etappmål på 40 miljarder som gäller”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Året har präglats av en fortsatt god organisk tillväxt, stark resultatutveckling och hög förvärvsintensitet. Samtliga affärsområden är med sina respektive produktsortiment väl positionerade när övergången till ett mer hållbart synsätt och beteende blir allt tydligare. Integrationen av de förvärvade enheterna löper planenligt och bidrar till resultatökningen.”

 

”Våra produkter och vår företagsfilosofi ligger rätt i tiden. Vi har också en stabil lönsamhet och god beredskap för ytterligare förvärv samt en stor geografisk spridning som skapar stabilitet. Det finns som alltid många osäkerhetsfaktorer i omvärlden men dessa till trots är vi ändå försiktigt positiva till 2019 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08.00.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon +46 8 566 42 703hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078