Delårsrapport 1 2018, Q1

Lovande inledning på året

NIBE uppvisar en lovande inledning, såväl omsättnings- som resultatmässigt, i dagens delårsrapport för första kvartalet 2018.

 

  • Omsättningen ökade med 11,3% till 4 862 Mkr (4 370 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 16,7% till 497 Mkr (426 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 11,9% till 443 Mkr (396 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,67 kr (0,58 kr)
  • Förvärv av 60% av amerikanska elementföretaget BriskHeat Corp och Alfa Lavals verksamhet inom fjärrvärme och fjärrkyla

 

”Inledningen av 2018 har uppvisat en god ökning av såväl omsättning som resultat och den generella efterfrågebilden känns positiv såväl i Europa som i Nordamerika och Asien” säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Förutom låga räntor och relativt god byggaktivitet är det alldeles uppenbart att övergången till ett mer hållbart synsätt vad gäller energiförsörjning, transporter och klimatisering av såväl små som stora fastigheter skapar nya marknader med god efterfrågan.”

 

”I likhet med vad som löpande rapporterats så domineras vår verksamhet av att integrera de senast förvärvade enheterna på ett varsamt men bestämt sätt samt en ständig strävan efter att förbättra vår interna effektivitet”.

 

”Affärsområdet NIBE Climate Solutions fortsätter arbetet med att förstärka positionen som helhetsleverantör av intelligenta hållbara klimatiseringslösningar för såväl enfamiljsbostäder som för kommersiella fastigheter”.

 

”Affärsområdet NIBE Element fortsätter framgångsrikt arbetet med att erbjuda marknaden ett heltäckande sortiment av intelligenta systemlösningar”.

 

”Affärsområdet NIBE Stoves utvecklas stabilt med många lyckade produktlanseringar samt ett framgångsrikt produktutvecklingsarbete med en alltmer efterfrågad hållbarhetsprofil”.

 

”Vi har ett starkt produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Även om omvärlden är svårbedömd är vi, tack vare en stabil lönsamhet och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv, ändå försiktigt positiva till 2018 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078