Årsredovisning 2017

Offentliggörande av NIBEs årsredovisning för 2017

Vi vill härmed meddela att NIBEs årsredovisning nu är publicerad

 

Den fullständiga årsredovisningen distribueras till alla aktieägare som meddelat att de önskar skriftlig information.

 

Denna information är sådan information som NIBE Industrier AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 april 2018 kl. 08.00.

 

Benny Torstensson Informationsansvarig, Tel. 0433 - 27 30 00