Bokslutskommuniké, 2017

Ytterligare ett starkt år - etappmålet på 20 miljarder känns riktigt nära

NIBE summerar ytterligare ett framgångsrikt år och uppvisar en stark ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2017.

 

  • Omsättningen ökade med 23,9 % till 19.009 Mkr (15.348 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 16,6 % till 2.182 Mkr (1.871 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 3,38 kr (2,93 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 1,05 kr/aktie (0,88 kr/aktie)
  • Delförvärv av Enertech Group i Storbritannien, CGC Group och Tempeff i Kanada, HT och Rhoss i Italien samt Gaumer och BriskHeat i USA.

 

”2017 blev ett starkt år för NIBE och etappmålet att senast 2020 nå en omsättning på 20 miljarder känns nu riktigt nära. Så snart vi sprängt målsnöret på 20 miljarder i omsättning är det nästa etappmål på 40 miljarder som gäller”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Året har präglats av god efterfrågan med hög produktionstakt som följd, fortsatt hög förvärvsintensitet framför allt i Nordamerika och flera goda tecken på att vårt produktsortiment baserade på intelligenta, hållbara och fossilfria klimatiseringslösningar är mycket uppskattade.”

”Samtliga affärsområden växer och gemensamt är också att de tar marknadsandelar och därmed förstärker sin internationella närvaro”.

 

”Vi har ett produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden. Vi har också en stabil lönsamhet och god beredskap för ytterligare förvärv samt en stor geografisk spridning som skapar stabilitet. Det finns som alltid många osäkerhetsfaktorer i omvärlden men dessa till trots är vi ändå försiktigt positiva till 2018 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB ska offentliggöra enligt Marknadsmissbruksförordningen samt Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter.

Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 08.00.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 65) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

» Registrering för deltagande på analytikerkonferens, klicka här Länk till annan webbplats.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078