Delårsrapport 3, Q3 2017

Fortsatt god utveckling för NIBE

NIBE uppvisar en fortsatt god utveckling av omsättning och resultat i dagens 9-månadersrapport.

 

  • Omsättningen ökade med 30 % till 13 653 Mkr (10 478 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 22 % till 1 489 Mkr (1 217 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,25 kr (1,94 kr)
  • Förvärv av huvuddelen av brittiska Enertech Group, 50% av kanadensiska CGC Group, 80% av italienska elementföretaget HT S.p.A och 65% av kanadensiska Tempeff North America.

 

Under årets första 9 månader har den generella efterfrågebilden varit positiv, vilket medfört att vi har haft en fortsatt god utveckling av såväl volym som resultat. Vi påverkas också positivt av att en mer hållbar samhällsordning inom energiförsörjning, transporter och klimatisering av fastigheter nu verkar ha kommit för att stanna”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Den europeiska marknaden för NIBE Climate Solutions produkter med värmepumpar i spetsen, fortsätter att utvecklas positivt medan den nordamerikanska marknaden för värmepumpar avsedda för enfamiljshus varit svagare, främst på grund av att skattesubventionerna har upphört i USA. I allt fler länder, som i exempelvis Norge, Nederländerna och Storbritannien, skapar myndighetsbeslut om att långsiktigt fasa ut användning av fossila energislag en stor potential för Climate Solutions produkter.”

 

”Affärsområdet NIBE Element har en fortsatt god volymutveckling och en rörelsemarginal som nu stadigt överstiger 10%. Bakom framgångarna ligger bland annat förmågan att erbjuda ett heltäckande sortiment av intelligenta systemlösningar med hållbarhetsprofil och hög kvalitet”.

 

”Efter förvärvet av kanadensiska FPI för knappt ett år sedan har affärsområdet NIBE Stoves fått en god internationell prägel och en geografisk balans som bland annat medför helt andra möjligheter när det gäller att sälja europeiska produkter i Nordamerika och vice versa.”

 

”Vi har ett starkt produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. I likhet med tidigare år är omvärlden svårbedömd men med vår stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare förvärv, är vi försiktigt positiva till 2017 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 16 november 2017 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078