Delårsrapport 2, Q2 2017

God utveckling under första halvåret

NIBE uppvisar en god utveckling av omsättning och resultat under första halvåret av 2017.

 

  • Omsättningen ökade med 42 % till 9 009 Mkr (6 343 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 36 % till 877 Mkr (645 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,29 kr (1,04 kr)
  • Förvärv av huvuddelen av brittiska Enertech Group, 50% av kanadensiska CGC Group, 80% av italienska elementföretaget HT S.p.A och 65% av kanadensiska Tempeff North America.

 

”Vi har haft ett positivt första halvår 2017 med god utveckling av både omsättning och resultat. Trots den relativt stora politiska osäkerheten i världen har NIBE haft en god tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv. Förutom fortsatt låga räntor, ökad konsumtion och en stadigt ökande byggaktivitet påverkas vi positivt av övergången till ett mera hållbart samhällssystem”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”NIBE Climate Solutions ligger i framkant med sitt breda hållbara produktprogram inom klimatisering för alla fastighetstyper och förstärker kontinuerligt sin marknadsposition. Stort fokus läggs på integrering av de senast förvärvade bolagen, som fortfarande har en lägre rörelsemarginal än affärsområdet i övrigt samt på en anpassning av kostnaderna i de bolag som påverkats av att bidragen till värmepumpar tagits bort i USA.”

 

”Affärsområdet NIBE Element fortsätter sin goda utveckling av rörelsemarginal och volym. Med strategiska förvärv och god organisk tillväxt förstärker NIBE Element kontinuerligt sin roll som internationell marknadsledare.”

 

”Även affärsområdet NIBE Stoves fortsätter att utvecklas internationellt och har nu en god geografisk balans med en unik möjlighet att kunna växa såväl i Europa som i Nordamerika och Australien”.

 

”Vi har ett starkt produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden med fokus på hållbarhet och energieffektivitet. Även om omvärlden är svårbedömd är vi, tack vare en stabil lönsamhet och god finansiell beredskap för ytterligare förvärv, ändå försiktigt positiva till 2017 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 426 97) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom Benny Torstenssons försorg för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08.00 CET.

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433 - 73 078

 

Om NIBE Industrier

NIBE – en global koncern med verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

 

NIBE är en global koncern som genom lösningar för inomhusklimat och -komfort samt komponenter och lösningar för mätning, styrning och elektrisk uppvärmning bidrar till en mer hållbar värld. NIBE har mer än 60 års erfarenhet av tillverkning av produkter avsedda för såväl hushåll som kommersiell användning. Från starten i småländska Markaryd har NIBE vuxit och har i dag verksamhet och försäljning på fem kontinenter.

 

NIBE har utvecklat en kultur av entreprenörskap och en passion för att bedriva företagande. Investeringar i hållbar produktutveckling och företagsförvärv har bidragit till en signifikant expansion för NIBE-koncernen, som under 2016 hade en omsättning på över 15 miljarder SEK. Verksamheten bedrivs inom tre olika affärsområden: NIBE Climate Solutions, NIBE Element och NIBE Stoves – med över 13 000 anställda i Europa, Nordamerika, Asien och Australien.

 

NIBE är börsnoterat under namnet NIBE Industrier på Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan, sedan 1997, med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.