Delårsrapport 1, Q1 Jan–Mars 2016

Positiv inledning av året för NIBE

I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som resultat.

 

  • Omsättningen ökade med 3,1 % till 3.042 Mkr (2.950 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 13,3% till 298 Mkr (263 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 17,5 % till 268 Mkr (228 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,84 kr (1,54 kr)
  • Förvärv av nordamerikanska Heatron Inc., resterande 40% av aktierna i brittiska Stovax Heating Group Ltd. samt 50% av aktierna i Air-Site AB


”Vi har haft en positiv inledning av året, som dock präglats av en blandad efterfrågan på våra marknader. I Europa varierar den från land till land och från bransch till bransch men den sammanfattande bilden är dock en försiktig men ändå spirande optimism. Nordamerika och Asien fortsätter att ha en något mer gynnsam utveckling men där, liksom i Europa, är undantaget gas- och oljeindustrin som pressas av de låga råvarupriserna. Värt att notera är också att den svenska kronans förstärkning har försvagat vår organiska tillväxt”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

Vi ändrar nu namnet på vårt största affärsområde NIBE Energy Systems till NIBE Climate Solutions, en logisk förändring som bättre speglar både nuvarande verksamhet och kommande breddning av sortimentet samt affärsområdets hållbarhetsprofil.”

 

”Att NIBE Element nu uppnår en rörelsemarginal strax över 10% är frukten av ett långsiktigt och målmedvetet arbete med bland annat höjd tekniknivå, kontinuerligt produktivitetsarbete och sortimentsbreddning såväl genom förvärv som egen produktutveckling”.

 

”NIBE Stoves utvecklas också positivt trots att stora marknader som Tyskland och Frankrike går tillbaka”.

 

”Vi har ett produktprogram och en företagsfilosofi som ligger rätt i tiden. Vi har en stabil lönsamhet och en god beredskap för offensiva förvärv. I en omvärld som är svår att förutse är vi ändå försiktigt positiva till året som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 425 08) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078