Bokslutskommuniké 2014

NIBE visar fortsatt god lönsamhet

NIBE uppvisar ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2014.

 

  • Omsättningen ökade med 12,2 % till 11 033 Mkr (9 833 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 15,6% till 1 292 Mkr (1 117 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 8,90 kr (7,78 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 2,70 kr/aktie (2,35 kr
  • Fyra större internationella förvärv – nordamerikanska WaterFurnace, schweiziska Askoma, franska Technibel och resterande 90% av nordamerikanska Enertech Global samt fem mindre kompletteringsförvärv.


”2014 blev ett bra år för NIBE och trots en orolig omvärld med en nyckfull konjunktur, kraftiga oljeprissänkningar och stor valutaoro har vi ökat såväl omsättning som resultat”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Vi kombinerar offensiva marknadssatsningar och frekventa produktlanseringar med stor kostnadsmedvetenhet och ständiga effektivitetsförbättringar. Parallellt med detta expanderar vi genom företagsförvärv och under 2014 gjordes nio internationella förvärv med en sammanlagd omsättning på cirka 1,2 miljarder kronor”.

 

”Vår globala marknadsnärvaro har ökat och vi finns nu bra representerade på fyra kontinenter, vilket ger oss goda tillväxtmöjligheter även framöver”.

 

”Trots den fortsatt oroliga omvärlden är vi med vår stabila lönsamhet, vår starka marknadsposition och goda beredskap för ytterligare förvärv, försiktigt positiva till 2015 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

 

NIBE meddelar också att Arvid Gierow, styrelseordförande i NIBE Industrier AB sedan 2003, avböjt omval i samband med årsstämman som äger rum den 11 maj.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 566 427 00) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson, IR-chef: 0433 - 73 078