11/14/2014 8:00 AM

Delårsrapport 3, Q3 2014

Stabilt NIBE med god tillväxt och stark resultatutveckling

I dagens delårsrapport visar NIBE såväl ökad omsättning som ökat resultat.


  • Omsättningen ökade med 10,3 % till 7.677 Mkr (6.957Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 17,0 % till 885 Mkr (756 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 15,5 % till 823,9 Mkr (713,6 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 5,76 kr (4,97 kr)
  • Förvärv av nordamerikanska WaterFurnace Renewable Energy Inc, av verksamheten i franska Technibel SAS samt resterande 90 % av nordamerikanska Enertech Global LLC

 

”Summeringen av årets första nio månader visar en fortsatt god utveckling tack vare vårt systematiska arbete med produktutveckling, kostnadsfokus och marknadsbearbetning”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Även om vi ökat såväl omsättning som resultat har vi under året upplevt en varierande efterfrågebild vilket i sin tur återspeglar en konjunktur med betydande svängningar”.

 

”Vi har nu tagit ett rejält kliv in på den nordamerikanska värmepumpsmarknaden i och med förvärven av WaterFurnace Renewable Energy Inc och resterande 90 % av Enertech Global LLC. Dessa båda bolag omsätter drygt 1 miljard kr och ger oss en utmärkt plattform för vidare expansion.”

 

”Vi bedömer att vårt helårsresultat kommer att överstiga fjolårets med god marginal även om konjunkturbilden i världen är skiftande - svag i Europa och relativt stark i Nordamerika och Asien”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på +46(0)8 519 993 53. OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

 

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-kontakt: 0433-73 078