Årsredovisning 2013

NIBEs årsredovisning för 2013 har nu publicerats.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till samtliga aktieägare inom kort och kan även beställas från NIBE via hemsidan.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 000