Bokslutskommuniké 2013

God resultatutveckling och stabila marginaler möjliggör fortsatt expansion.

NIBE uppvisar en ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2013.

 

  • Omsättningen ökade med 7,0 % till 9 833 Mkr (9 192 Mkr
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 11,1 % till 1 117 Mkr (1 005 Mkr
  • Vinsten per aktie uppgick till 7,78 kr (6,93 kr)
  • Aktieutdelning föreslås till 2,35 kr/aktie (2,00 kr)
  • Tre internationella förvärv - i Danmark, Storbritannien och Frankrike (2014)


”Våra marknadsbedömningar inför 2013 utgick ifrån att konjunkturen skulle vara fortsatt svag men att den skulle bottna ur någon gång under andra halvåret. Med detta som bakgrund har vi haft som målsättning att trots allt förbättra vårt resultat genom att öka våra marginaler”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Den goda resultatutvecklingen beror främst på vårt metodiska arbete med att anpassa de fasta kostnaderna, att skapa en stor flexibilitet i tillverkningskapaciteten samt att fortsatt förbättra produktiviteten”.

 

”Vår finansiella ställning gör oss väl rustade för ytterligare förvärv samtidigt som fortsatt hög produktutvecklingstakt och god marknadsnärvaro skapar de rätta förutsättningarna för organisk tillväxt, i synnerhet när konjunkturen nu ser ut att, om än försiktigt, röra sig i rätt riktning”

 

”Som alltid är det naturligtvis svårt att med säkerhet spå något om framtiden men vi ser den an med god tillförsikt”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 519 993 68) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman.

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433 - 73 070

Christel Fritiofsson, IR-chef: 0433 - 73 078