Delårsrapport 2, Q2 2013

NIBE visar stabila marginaler trots fortsatt svag marknad

I dagens delårsrapport för perioden januari – juni visar NIBE följande:

 

  • Omsättningen uppgick till 4.412 Mkr (4.425 Mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 399 Mkr (421 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 376 Mkr (385 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,58 kr (2,62 kr)
  • Förvärv av brittiska Stovax Heating Group och danska Eltwin-gruppen


”Vårt första halvår har präglats av en fortsatt avvaktande och svag marknad. Trots detta ligger våra marginaler på stabila nivåer”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Tack vare god kvalitet, hög innovationsnivå och ett konsekvent marknadsupplägg har vi lyckats behålla och på flera marknader öka våra marknadsandelar inom samtliga affärsområden”.

 

”När det är svåra marknadsförhållanden är en naturlig del av vår strategi att vårda marginalerna genom förnuftig kostnadsanpassning. Stabila marginaler ger oss möjlighet att fortsätta med såväl vår produktutvecklingstakt som den offensiva förvärvsstrategin, vilken sedan årsskiftet resulterat i förvärv med en årsomsättning på drygt 750 MSEK”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på +46(0)8 505 564 77.


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070
Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078