Delårsrapport 1, Q1 2013

Fortsatt avvaktande marknadsutveckling för NIBE – fokus på marginaler, produktutveckling och förvärv.

I dagens delårsrapport framgår följande:


  • Omsättningen reducerades med 2 % till 2.062,4 Mkr (2.106 Mkr)
  • Rörelseresultatet minskade med 8,7 % till 144,1 Mkr (157,8 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto minskade med 8,3 % till 134,2 Mkr (146,4 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 0,90 kr (0,98 kr)
  • Förvärv av brittiska Stovax Heating Group och danska Eltwin-gruppen


”Inledningen av 2013 har präglats av en avvaktande marknadsutveckling beroende på en besvärlig konjunktur i kombination med fortsatt finansiell osäkerhet och en rekordlåg nybyggnationsnivå”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”I sann NIBE-anda fortsätter dock produktutveckling och säljbearbetning med full kraft även när konjunkturen är litet besvärligare. Samtidigt vårdas marginalerna genom fortsatt produktivitetsarbete och stor kostnadsförsiktighet.”

 

”Vår förvärvsstrategi ligger fast och under första kvartalet har förvärv av 60% av aktierna i brittiska Stovax Heating Group och danska Eltwin-gruppen genomförts. Ofta ges tillfälle till intressanta förvärv när marknadsförhållandena är litet kärvare och med vår starka ekonomiska ställning är förvärvsberedskapen god”.

 

”Sammantaget står vi väl rustade för framtiden vad gäller såväl moderna produktprogram som god ekonomi och starka marknadspositioner. Vidare ser vi flera möjligheter till fortsatta intressanta förvärv”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på +46(0)8 505 564 76

 

 

Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070
Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078