Bokslutskommuniké 2012

NIBE uppvisar fortsatt stabila marginaler och målmedveten internationalisering trots ett svagare andra halvår 2012.

NIBE uppvisar en ökning av såväl omsättning som resultat i dagens bokslutskommuniké för 2012.

 

  • Omsättningen ökade med 13 % till 9 192 Mkr (8 139 Mkr
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 7 % till 1 007 Mkr (941 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 6,95 kr (6,87 kr)
  • Aktieutdelning föreslås oförändrat till 2,00 kr/aktie (2,00 kr)
  • Fyra internationella förvärv - i Danmark, Finland, USA och Storbritannien (2013).

 

”Trots lågkonjunkturen uppvisar NIBE fortsatt stabila marginaler när 2012 nu summeras”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Vi har dock upplevt ett svagare andra halvår med en stor variation i efterfrågan på olika marknader. Framför allt har den svenska marknaden gått tillbaka, medan såväl Öst- som Centraleuropa liksom Nordamerika varit stabilare.”

 

”Den målmedvetna internationaliseringen genom våra många förvärv, varav fyra under de senaste åtta månaderna, innebär att vi kommer att vara allt mindre sårbara vid framtida konjunktursvägningar. NIBE finns nu i ett 40-tal länder och har drygt 9 000 anställda”.

 

”Att NIBEs värmepumpar låg klart i topp i svenska Energimyndighetens två senaste mycket omfattande tester, visar också att vår satsning på avancerad produktutveckling ger resultat och skapar goda förutsättningar för fortsatta tillväxtmöjligheter.”

 

”I avvaktan på förbättrad efterfrågan kommer vi att fokusera på att vårda våra marginaler genom noggrann kostnadsbevakning och kontinuerlig putsning av produktiviteten”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel: +46(0)8 505 564 76.

 

Mer information

Benny Torstensson Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson IR-chef: 0433-73 078