Delårsrapport, Q2 2012

NIBE visar ett starkt första halvår
– fortsatt försiktigt positiv helårsbedömning

I dagens delårsrapport visar NIBE ett starkt första halvår med kraftig omsättnings- och resultattillväxt.

 

  • Omsättningen ökade med 43,6 % till 4.425 Mkr (3.080 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 52,2 % till 421 Mkr (277 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 40,6 % till 385 Mkr (274 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,62 kr (2,17 kr)
  • Förvärv av danska Eltwin-gruppen

 

”Vi har haft ett starkt första halvår med kraftigt ökad omsättning och god resultatutveckling, framför allt beroende på förvärven av schweiziska Schulthess-gruppen och amerikanska Emerson Heating Products”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Men också på grund av att vi tar marknadsandelar med våra energieffektiva produkter som ligger rätt i tiden samtidigt som vi haft en bra produktivitetsutveckling och kontroll av de fasta kostnaderna.”


”Den ekonomiska oron i omvärlden har medfört en mycket varierande efterfrågebild på våra olika marknader och produkter. Efterfrågan har varit god i Tyskland, Nordamerika och östra Europa medan den varit svagare i södra Europa samt även i Sverige.”

 

”Även om det är fortsatt turbulent på finansmarknaderna och vi har en förstärkt svensk valuta, så gör vår egen styrka och en viss optimism på flera håll i världen, att vi ändå är fortsatt försiktigt positiva till utsikterna för 2012”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 629 32


Benny Torstensson, Informationschef: 0433-73 070

Christel Fritiofsson, IR-kontakt: 0433-73 078