Delårsrapport 2, Q2 2011

Starkt första halvår med stora strategiska förvärv

NIBE har haft ett starkt första halvår 2011 med ökad omsättning och förbättrat resultat.


Det har också varit en intensiv förvärvsperiod med strategiska internationella förvärv av bland annat 98,7% i det schweiziska börsnoterade värmeteknikföretaget Schulthess Group AG. Idag offentliggörs också ett förvärv av elementdivisionen inom Emerson Electric Company.

 

  • Omsättningen ökade med 12% till 3.081 Mkr (2.752 Mkr)
  • Rörelseresultatet ökade med 18,3% till 277,1 Mkr (234,3 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 32% till 274,3 Mkr (207,6 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 2,17 kr (1,65 kr)
  • Förvärv av brittiska Thermtech Ltd, elementdivisionen i schweiziska Electrolux Professional AG samt resterande 25% i ryska CJSC EVAN.
  • Förvärv av 98,7% av schweiziska Schulthess Group AG (juli 2011)
  • Notering (sekundär) på SIX Swiss Exchange i Zürich (augusti 2011)
  • Förvärv av elementdivisionen inom Emerson Electric Company (augusti 2011)


”Vi har haft ett starkt första halvår med ökad omsättning, återigen bland annat beroende på våra energieffektiva produkter som ligger rätt i tiden. Vi har också ett förbättrat resultat som förutom högre omsättning också kan förklaras av förbättrad produktivitet och god kostnadskontroll, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

 

”Förvärvet av Schulthess, med en omsättning på drygt 2.100 Mkr och 1.000 anställda, är nu helt genomfört och vi har skapat en ledande europeisk leverantör inom hållbara energilösningar.

 

Det ger oss nu goda möjligheter att växa vidare ännu snabbare i Europa och för att på allvar kunna börja expandera utanför Europa. Det känns också mycket stimulerande och det är med viss stolthet som vi nu kan se NIBE sekundärnoterat på börsen i Zürich”.

 

”Dagens förvärv av elementdivisionen inom Emerson Electric Company, som har en omsättning på 485 MSEK och cirka 1.100 anställda i USA, Mexiko och Kina, betyder att NIBE Element ytterligare förstärker positionen som en av världens främsta leverantörer inom elementbranschen.” (Mer information kring Emerson finns i separat pressrelease.)

 

”Efter de senaste veckornas turbulens på finansmarknaderna är det vanskligt att med någon större säkerhet uttala sig om framtiden men vi är trots allt positiva till utsikterna för 2011”, säger Gerteric Lindquist.

 

Pressinformation

En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon hålls idag kl 11.00 med VD Gerteric Lindquist. Inringning på tel +46(0)8 505 629 32


Benny Torstensson
Informationschef: 0433-73 070

 

Christel Fritiofsson
IR-kontakt: 0433-73 078