Delårsrapport 3, Q3 2010

Stark utveckling för NIBE och fortsatt positiv helårsbedömning

I dagens delårsrapport för januari – september 2010 redovisar NIBE en ökning såväl omsättnings- som resultatmässigt;

 

  • Omsättningen ökade med 10% till 4 464 Mkr (4 053 Mkr)
  • Resultatet efter finansnetto ökade med 26,8% till 442 Mkr (348,7 Mkr)
  • Resultatet efter skatt ökade till 324 Mkr (253 Mkr)
  • Vinsten per aktie ökade till 3,43 kr (2,68 kr)
  • Förvärv av danska Lotus Heating Systems A/S och 50% i norska ABK AS
  • Danska Lund & Sørensen A/S förvärvades under gårdagen.


- Under årets första nio månader har vi haft en god tillväxt på såväl omsättning som resultat. Detta beror huvudsakligen på en förbättrad efterfrågan, stärkta marknadspositioner för samtliga affärsområden samt en god kostnadskontroll, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Det är påtagligt stora skillnader i tillväxten inom olika marknadssegment och på olika geografiska marknader.- Utfallet under de nio första månaderna stärker vår bedömning av ett fortsatt positivt helår 2010, säger Gerteric Lindquist.

 

 

Ytterligare information

Den 16 november kl 11 00 presenterar VD kvartalsrapporten på engelska per telefon och svarar på frågor. Tel nr +46 8 505 598 12.

 

- Tillsammans med gårdagens förvärv av Lund & Sørensen har vi hittills i år förvärvat bolag med en omsättning på cirka 450 Mkr.