Delårsrapport 1, Q1 2010

NIBEs omsättning och rörelseresultatet i nivå med fjolårets men bättre finansnetto - fortsatt positiv helårsbedömning

II delårsrapporten för januari – mars 2010 redovisar NIBE att omsättningen uppgick till 1 303 Mkr (1 305 Mkr), resultatet efter finansnetto uppgick till 96,2 Mkr (79,4 Mkr), resultatet efter skatt uppgick till 70,2 Mkr (57,2 Mkr), vinsten per aktie uppgick till 0,75 kr (0,61 kr), förvärv av Lotus i Danmark och 50% i norska ABK.

 

- Under årets första kvartal har NIBE präglats av en omvärld med blandade konjunktursignaler. Omsättning och rörelseresultat är i stort sett identiska med inledningen av 2009, dock är resultatet efter finansnetto väsentligt bättre, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Vi fortsätter att stärka våra marknadspositioner inom samtliga affärsområden, vilket förklaras av framgångsrika produktlanseringar, offensiv marknadsföring och vår starka position inom förnyelsebar energi.

 

- Genom vår starka finansiella ställning har vi också möjlighet att göra långsiktiga satsningar på strategiska förvärv och på framtidsinriktade projekt inom produktutveckling och marknadsföring. Förvärven av Lotus Heating Systems A/S och ABK AS är led i denna strategi.

 

- Våra produkter som har fokus på energibesparing och miljövänlighet ligger helt rätt i tiden, vilket i kombination med en återigen spirande framtidstro i världen gör att vi vågar vara positiva till utsikterna för 2010, säger Gerteric Lindquist.