Delårsrapport 3, Q3 2009

NIBE visar en stabil utveckling och ökar resultatet

I dagens delårsrapport för januari - september 2009 redovisar NIBE att

 

  • omsättningen uppvisade en liten tillbakagång till 4 053 Mkr (4 083 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 14% till 348 Mkr (305 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 2,68 kr (2,28 kr)
  • förvärv av svenska Sol & Energiteknik AB, finska Bencon Oy och ytterligare 24% i ryska CJSC EVAN har genomförts

 

- Vi har haft stabil utveckling under årets första nio månader och har kunnat motverka den svaga konjunkturen och en lägre nyproduktion av bostäder genom förbättrade marknadsandelar och vår starka position inom det växande området förnyelsebar energi, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Förbättringen av resultatet förklaras, liksom tidigare under året, av framför allt rimligare materialpriser och förbättrad produktivitet.

 

- NIBE Villavärmes fortsatt positiva utveckling bekräftar vikten av att vara spridd på många marknader, ligga i framkant vad gäller teknikutvecklingen och att ha en bra balans i produktmixen.

 

- Vi noterar också en viss förbättrad efterfrågan av NIBE Brasvärmes produkter, vilket brukar vara en bra indikator på att ekonomin håller på att vända, eftersom de ligger tidigt i konjunkturcykeln.

 

- NIBE Element har det fortfarande besvärligt men även här kan en förbättring skönjas inom vissa konsumentorienterade segment.

 

- Med tanke på vår utveckling hittills i år, är vår bedömning för helåret 2009 fortsatt försiktigt positiv, säger Gerteric Lindquist.