Delårsrapport 1, Q1 2009

NIBE ökar såväl försäljning som resultat under kvartal ett och har en fortsatt försiktigt positiv helårsbedömning.

I dagens delårsrapport för januari - mars 2009 redovisar NIBE en ökning såväl omsättnings- som resultatmässigt;

 

  • omsättningen ökade med 5,6% till 1 305 Mkr (1 237 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 13,4% till 79,4 Mkr (70 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 0,61 kr (0,52 kr)
  • förvärv av svenska Sol & Energiteknik AB, finska Bencon Oy och ytterligare 24% i ryska CJSC EVAN

 

- Det är glädjande att kunna konstatera att vi har haft ett första kvartal med tillväxt av såväl omsättning som resultat, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier. Detta trots en välkänd sämre konjunktur och en avsevärt lägre nyproduktion av bostäder.

 

- Vår utveckling beror bland annat på att samtliga affärsområden har fortsatt att stärka marknadspositionerna samt att efterfrågan ökar på produkter inom förnyelsebar energi, där vi har en stark position. Positionen förstärks ytterligare genom förvärvet av Sol & Energiteknik.

 

- Vi kommer under resten av året att fortsätta vår intensiva marknadsbearbetning precis som tidigare samtidigt som ytterligare resurser satsas på produktutveckling. Vi kommer även att fortsätta arbetet med att öka produktiviteten, sänka materialkostnaderna och reducera kapitalbindningen.

 

- Mot bakgrund av detta är vår bedömning för helåret 2009 fortsatt försiktigt positiv, även om världsekonomin är i recession, säger Gerteric Lindquist.