Delårsrapport 2, Q2 2008

Första halvårets omsättning strax över fjolårets men som väntat lägre resultat

I dagens delårsrapport redovisar NIBE första halvåret av 2008;

 

  • omsättningen ökade till 2 566 Mkr (2 532 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto minskade till 144 Mkr (194,9 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 1,07 kr (1,49 kr)
  • förvärv i Österrike, Danmark och utökning i Ryssland

 

- Vi har haft ett första halvår där vi fortsätter att ta marknadsandelar inom samtliga affärsområden, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier. Konjunkturen är dock fortsatt svag vilket framför allt påverkar marknadssegment med utpräglad konsumentprofil.

 

- Resultatförsvagningen förklaras framförallt av fortsatta materialprisökningar som vi hittills inte fullt ut kunnat kompensera oss för samt av den stora skillnaden i lageruppbyggnad mellan första halvåret i år och i fjol, med lägre absorption av indirekta kostnader som följd.

 

- Kostnadsfokuseringen är fortsatt stor och vi arbetar intensivt med att öka produktiviteten och trimma våra lager. Dessa åtgärder till trots måste vi dessutom höja våra priser.

 

- Värmepumpsmarknaden har under andra kvartalet visat en återhämtning i Sverige och Tyskland och det finns ett stort intresse för dessa produkter i hela Europa.

 

- Den nya moderna fabriken för braskaminer och det nya produktionsförrådet som nyligen invigts i Markaryd kommer att skapa stora möjligheter till fortsatt lönsam expansion och företagsförvärven i Österrike, Danmark och Ryssland är bevis på vår fortsatt starka framtidstro.

 

- Vår samlade bedömning av 2008 är försiktigt positiv, men vi är naturligtvis beroende av omvärldens utveckling, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71