Delårsrapport 2, Q2 2007

Stark utveckling för NIBE Element och Villavärme, men svagt första halvår för Brasvärme

I dagens delårsrapport redovisar NIBE en god utveckling för första halvåret av 2007;

 

  • omsättningen ökade med 20% till 2 532 Mkr (2 100 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 11,6% till 194,9 Mkr (174,7 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 1,49 kr (1,31 kr)
  • förvärv i Danmark av Lübcke Rail A/S

 

- Vi har haft ett första halvår där vi fortsätter att ta marknadsandelar inom samtliga affärsområden. Totalmarknaden för Element och Villavärme har fortsatt att utvecklas positivt medan brasvärme-marknaden i framför allt Tyskland och Danmark haft en kraftig tillbakagång, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Affärsområde Villavärme uppvisar fortsatt kraftig organisk tillväxt. Det är framför allt på utlandsmarknaderna som vi växer, främst beroende på att den europeiska värmepumpsmarknaden ökar kraftigt till följd av alltmer miljö- och energimedvetna konsumenter.

 

- NIBE Element visar också kraftig tillväxt och en positiv resultatutveckling. Det omstruktureringsprogram som startade 2005 kommer att slutföras under 2007 och vi ser redan nu effekterna av programmet i förbättrat resultat och ökande marknadsandelar.

 

- NIBE Brasvärme har haft ett besvärligt marknadsläge, framför allt i Tyskland och Danmark, där total-marknaderna har gått kraftigt tillbaka. Vi ser dock positivt på det kommande halvåret då vi bedömer att det kommer en återhämtning samtidigt som vi bearbetar marknaden med nya modellserier.

 

- Vår samlade bedömning är att NIBE-koncernen kommer att ha en fortsatt god omsättningsutveckling samt en fortsatt något lägre resultattillväxt under 2007, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71