Delårsrapport 1, Q1 2007

Fortsatt stark utveckling för NIBE

I delårsrapporten för januari - mars 2007 redovisar NIBE en fortsatt stark tillväxt såväl omsättnings- som resultatmässigt.

 

  • omsättningen ökade med 24% till 1 285 Mkr (1 034 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 21,7% till 108,7 Mkr (89,3 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 0,83 kr (0,66 kr)

 

- Vi har haft en stark inledning på året såväl omsättnings- som resultatmässigt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier. Vi fortsätter att ta marknadsandelar inom alla tre affärsområdena. För Villavärme och Element utvecklas totalmarknaderna positivt medan marknaden för Brasvärme är svagare.

 

- Affärsområdet Element uppvisar en fortsatt stark tillväxt och rörelsemarginalen fortsätter att förbättras.

 

- Villavärme fortsätter sin kraftiga organiska tillväxt och upplever en fortsatt stor efterfrågan på miljövänliga och energisnåla produkter, framför allt värmepumpar.

 

- För Brasvärme är marknaden något svagare, framför allt i Tyskland och Danmark. Vi arbetar dock vidare med full kraft med nya produktlanseringar, uppför en ny produktionsanläggning och tror på ett traditionellt starkt andra halvår, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 – 730 00 eller 070 – 530 20 71