Delårsrapport 3, Q3 2006

Mycket stark utveckling för NIBE

I dagens delårsrapport för januari - september 2006 redovisar NIBE en mycket stark utveckling;

 

  • omsättningen ökade med 26% till 3 337 Mkr (2 647 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto fördubblades till 326 Mkr (162 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 2,43 kr (1,11 kr)
  • tre förvärv i Danmark, Sverige och Tjeckien

 

- Den goda utvecklingen från första halvåret håller i sig och alla tre affärsområdena fortsätter att ta marknadsandelar och uppvisar en organisk tillväxt runt 20%, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Ett mycket konkurrenskraftigt produktprogram, en kraftigt ökande internationalisering samt den förbättrade konjunkturen, höga energipriser och allmän oro för klimatförändringar, bidrar till den goda utvecklingen. Ökade marknadssatsningar som exempelvis TV-reklam för våra värmepumpar ger också goda resultat.

 

- När det gäller resultatutvecklingen vill vi gärna poängtera att vid en jämförelse med föregående år skall avsättningen till strukturreserv med 70 Mkr beaktas, vilket innebär att resultattillväxten exklusive denna avsättning är drygt 40%.

 

NIBE präglas av fortsatt stor framtidstro med ytterligare förvärv, nya produktionsanläggningar, nya produktprogram, marknadssatsningar och ett oförtrutet arbete med produktionsrationaliseringar.

 

- Årets första nio månader stärker vår bedömning i att NIBE kommer att ha en fortsatt god utveckling under 2006, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 7