Delårsrapport 1, Q1 2006

Stark tillväxt för NIBE Industrier

I dagens delårsrapport för januari - mars 2006 redovisar NIBE en mycket stark inledning på 2006;

 

  • omsättningen ökade med 29% till 1.034 Mkr (801 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 47,4% till 89,3 Mkr (60,6 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 2,64 kr (1,75 kr)
  • tre förvärv i Tyskland, Danmark och Sverige

 

- Vi har haft en mycket stark inledning på året såväl omsättnings- som resultatmässigt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier. Förutom tre strategiska förvärv har vi tagit marknadsandelar samtidigt som konjunkturen i stort sett hela Europa är med oss.

 

- Samtliga affärsområden uppvisar en tillväxt på mer än 20% och framför allt är det glädjande att konstatera att affärsområdet Element nu är tillbaka i en positiv trend med omstruktureringsprogrammet i full gång. För Villavärme och Brasvärme fortsätter den tidigare positiva utvecklingen med stark tillväxt och ytterligare förbättrade resultat.

 

- Med den starka inledningen av 2006 som grund bedömer vi att helåret kommer att ha en god utveckling för NIBE. Vi ser goda möjligheter till att ytterligare öka våra marknadsandelar samtidigt som vi fortsätter med intensiv produktutveckling, internationalisering och ständigt jagande av produktivitetsförbättringar, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71