1

Delårsrapport 1, Q1 2005

Fortsatt tillväxt för NIBE Industrier

I dagens delårsrapport för januari - mars 2005 redovisar NIBE fortsatt tillväxt;

 

  • omsättningen ökade med 15,4% till 801 Mkr (694 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 13,5% till 60,6 Mkr (53,4 Mkr)
  • vinsten per aktie uppgick till 1,75 kr (1,70 kr)

 

- Såväl omsättnings- som resultatmässigt fortsätter NIBE att öka, om än i något lugnare takt än under motsvarande kvartal i fjol, vilket dock var påverkat av ett betydande produktionssläp från hösten 2003. Dessutom har efterfrågeutvecklingen under inledningen av året varit litet försiktigare än ifjol, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Det är framför allt affärsområdena Villavärme och Brasvärme som fortsätter den tidigare positiva utvecklingen med starka resultat. För affärsområdet Element går det dock något tyngre.

 

- Vi fortsätter oförtrutet på vår inslagna väg med intensiv produktutveckling, internationalisering och ständigt jagande av produktivitetsförbättringar, vilket fyller oss med en fortsatt stark framtidstro och gör att vi bedömer förutsättningarna som goda för såväl 2005 som för den långsiktiga målsättningen att nå en omsättning på 5 miljarder kr år 2007, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71