Bokslutskommuniké 2004

2004 – ett mycket framgångsrikt år för NIBE. Stor omsättnings- och resultatökning.

NIBE-koncernens klart bästa verksamhetsår någonsin, såväl omsättnings- som resultatmässigt, presenteras i dagens bokslutskommuniké.

 

  • Omsättningen ökade med 29 % till 3.161 Mkr (2.451 Mkr)
  • Helårsresultatet efter finansnetto ökade med 62% till 352,4 Mkr (217,8 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 10,87 kr (6,15 kr)
  • Styrelsen föreslår en utdelningshöjning till 3,00 kr/aktie (1,85 kr/aktie)
  • Förvärv av finska Kaukora-gruppen
  • Realisationsvinst på 37,5 Mkr för Jøtulaktierna

 

- Fortsatt gynnsamma marknadsförhållanden, framför allt för NIBEs värmepumpar och braskaminer, ligger bland annat bakom framgångarna, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Marknaden är med oss men framgångarna förklaras också av offensiva marknadssatsningar samt fortsatt idogt produktivitetsarbete. Vidare fortsätter tillväxten att till hälften vara organisk och till hälften förvärvad.

 

Fjärde kvartalet uppvisade ett rörelseresultat på 124,8 mkr (99,6 mkr) vilket var 25% högre än under motsvarande kvartal 2003.

 

- Vi har en fortsatt stark framtidstro och bedömer förutsättningarna goda för såväl 2005 som för den långsiktiga målsättningen att nå en omsättning på 5 miljarder kr år 2007, säger Gerteric Lindquist.

 

Bolagsstämma äger rum den 11 maj 2005 i Markaryd.

 

Ytterligare information: 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71