Delårsrapport 3, Q3 2004

Fortsatt stark tillväxt för NIBE Industrier

Today’s third-quarter report confirms that NIBE continues to develop strongly during 2004:

 

  • omsättningen ökade med 33%, varav 15% organiskt, till 2.183 Mkr (1.638 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 78,9% till 224,3 Mkr (125,4 Mkr) varav 24,5 Mkr är realisationsvinst på avyttrade Jøtul-aktier.
  • vinsten per aktie under 9-månadersperioden januari – september 2004 uppgick till 7,06 kr (3,56 kr)
  • finska Kaukora-gruppen förvärvades i oktober

 

- Årets tredje kvartal är NIBEs starkaste kvartal någonsin, såväl omsättnings- som resultatmässigt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Vi tar marknadsandelar inom samtliga affärsområden, samtidigt som trenden med mycket god efterfrågan på NIBEs värmepumpar och braskaminer fortsätter. De fortsatta framgångarna är också ett resultat av alla engagerade medarbetares insatser.

 

Förvärvet av finska Kaukora-gruppen med en omsättning på cirka 200 Mkr slutfördes i oktober, och stärker marknadspositionen i framför allt Finland och Sverige.

 

- Vi är fortsatt positiva vad gäller NIBEs utveckling även under resten av året och bedömningen är att såväl helårets omsättning som resultat kommer att överskrida fjolårets med god marginal, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71