Delårsrapport 1, Q1 2004

Mycket starkt första kvartal för NIBE Industrier

 

I dagens delårsrapport för januari - mars 2004 redovisar NIBE en stark början på 2004;

 

  • omsättningen ökade med 36,5%, varav 16,7% organiskt, till 694 Mkr (508 Mkr)
  • resultatet efter finansnetto ökade med 58,8% till 47,8 Mkr (30,1Mkr)
  • vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick till 6,78 kr (4,78 kr)

 

- Vi har haft ett mycket starkt första kvartal, såväl omsättnings- som resultatmässigt, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

- Utvecklingen från 2003 med framför allt en mycket god efterfrågan på NIBEs värmepumpar och braskaminer fortsätter. Det är också glädjande att affärsområdet Element återigen har en positiv utveckling och att det enträgna förbättringsarbetet ger resultat.

 

- Vi fortsätter framöver med en ökad internationell satsning parallellt med en offensiv produktutveckling och ett intensivt rationaliseringsarbete.

 

- Vi har en stark framtidstro och bedömer förutsättningarna goda för en fortsatt marknadsandelstillväxt och ytterligare företagsförvärv. Vi känner därför stor tillförsikt vad gäller NIBEs möjligheter under 2004, säger Gerteric Lindquist.

 

Ytterligare information på 0433 - 73 000 eller 070 - 530 20 71