Bokslutskommuniké 2003

2003 – nytt rekordår för NIBE. Omsättningen ökade med 26% och resultatet med 40%.


Under 2003 överträffade NIBE-koncernen alla sina tidigare omsättnings- och resultatrekord, vilket avspeglas i dagens bokslutskommuniké för värmeteknikföretaget NIBE Industrier AB.

 

  • Omsättningen ökade med 26 % till 2.451 Mkr (1.944 Mkr)
  • Helårsresultatet efter finansnetto ökade med 40% till 217,8 Mkr (155 Mkr)
  • Vinsten per aktie uppgick till 6,15 kr (4,50 kr)
  • Split på 4:1 har genomförts under 2003
  • Styrelsen föreslår en utdelningshöjning till 1,85 kr/aktie (1,38 kr/aktie)
  • Sex förvärv har genomförts under 2003

 

- Att 2003 blev rekordartat beror till stor del på en mycket god efterfrågan på NIBEs värmepumpar och braskaminer, kombinerat med det ständiga arbetet med produktivitetsförbättringar, säger Gerteric Lindquist, koncernchef i NIBE Industrier.

 

Fjärde kvartalet uppvisade ett resultat före skatt på 92,4 mkr (69,5 mkr) vilket var 33% högre än motsvarande kvartal 2002.

 

- Vi har en stark framtidstro och bedömer förutsättningarna goda för en fortsatt 20%-ig årlig tillväxt, genom en kombination av organisk tillväxt och ytterligare förvärv, säger Gerteric Lindquist.

 

Bolagsstämma äger rum den 12 maj 2004 i Markaryd.

 

Ytterligare information: 0433 - 73 000 eller 070 – 530 20 71